Arbejdsproces for styregruppen samt bestyrelsen

I tidslinjen herunder kan du se de væsentligste punkter i arbejdsprocessen. De er officielle og fastsat af Undervisningsministeriet. Punkterne er vores pejlemærker for aktiviteter i styregruppen og bestyrelsen.


Dansk Friskole Forening fungerer som styregruppens og bestyrelsens rådgiver og sparringspartner i processen. Vi følger deres anbefalinger og beskrivelse af lovgivningen.