Solhilsen og ro-tidVi ønsker for alle vores elever, at de må opleve en bæredygtig skolegang, hvor fysisk og mental udfoldelse er vigtig for at optage læring. Vi tror på den Grundtvig-Koldske tanke om det hele menneske – altså at dannelse og uddannelse går hånd i hånd, og derfor har vi fokus på implementeringer, der styrker begge dele.

Vi ved, at roen kan hjælpe til at mærke efter i sig selv, efter egen kerne og behov. At have ro er essentielt i en verden, hvor der kan være travlt og hvor præstationer kan skabe usikkerhed.

Dannelsen ligger på friskolen i, at hvert enkelt barn kan stå stærkt i sig selv, ytre sig, mærke efter egne meninger, behov og lyst. Dele som er gode at have og kunne sammen i fællesskabet, som kan give os flere og nye indsigter.

RO-TID PÅ FRISKOLEN

Ro-tid er et break, en restitution, en pause, at være i nuet for den enkelte, så man kan bearbejde dagens læring, viden og indtryk. Roen er vigtig for, at det nye kan bundfælde sig – og ikke mindst, at eleven kan optage og gøre den viden og de indtryk til sit eget.

Når et batteri er brugt, trænger vi til en opladning – ro-tid giver det. Ro-tid er for alle og kræver ingen kvalifikationer. Vi ser ro-tid og mindfulness vækste mere og mere i de danske skoler, på arbejdspladser og sågar i Folketinget.

Mindfulness er for alle og kan gøres på mange forskellige måder.

Vi vil gerne skabe et større fokus på den mentale sundhed for hver enkelt og give roen og mindfullness – vigtigheden heri – videre til vores elever.

SOLHILSEN PÅ FRISKOLEN

Den oprindelige solhilsen er et historisk element, som går mange år tilbage. Her troede man på, at lavede man en hilsen med armene til solen, fik man mere varme og lys, som kunne hjælpe afgrøderne til at vokse. I dag tænker vi lidt anderledes, men udgangspunktet er det samme – lys avler lys. Tror vi på det gode, det positive – så får vi mere af det.

Solhilsen, yoga og motorik vinder mere og mere indpas i det danske samfund, da det styrker både vores fysiske og mentale sundhed. Sang og solhilsen er for alle og kræver ingen kvalifikationer. Vi vil som voksne vise hvordan det kan gøres. Vi tror også på, at det er op til den enkelte hvad der føles godt at gøre.

En solhilsen på Munkebjerg friskole er en nytænkende form af den ældre solhilsen og er en ”cirkel” lavet med armene fra fødder til hoved – og at mærke efter, om alle dele: hoved, krop og hjerte er på plads til dagens glæder og udfordringer.

Den motoriske balance i kroppen bliver styrket ved, at hovedet roterer i forskellige retninger og bevægelser, som også er i en solhilsen.

Vores nytænkte solhilsen er kombineret med sang, som er en vigtig del af friskoleånden. Sangene er bla. fra højskolesangbogen, fordi den beror på traditioner og klassiske sange fra den danske historie. Vi tror på, at dette er en dejlig start på morgenen for alle på friskolen.Elevråd og antimobbestrategiELEVRÅD


På Munkebjerg friskole er det vigtigt, at eleverne er medskabende og har en stemme i det, som vi gør. Derfor har vi et elevråd som beror på læringen og viden om demokratiske processer, fællesskab og medborgerskab. I de første år har vi valgt, at alle eleverne er en del af elevrådet, som har et ugentligt dialogmøde til morgensang. Dette for at give alle elever muligheden for at opleve hvad det vil sige at være en del af et medborgerskab, som tager beslutninger i et fællesskab og via en demokratisk proces. Senere hen, og i takt med at elevtallet stiger, vil skolen samle et fælles repræsentativt elevråd, som stadig vil evaluere og være i dialog med alle elever og voksne til fællesmøder.

Elevrådets arbejde består b.la. i at indsamle ønsker til undervisningen og SFO samt indsamling af midler til ønskerne, at lave konkrete evalueringer af og evt. ændringer af undervisningen, indenfor den ramme som vi navigerer i. Elevrådet får støtte og hjælp af de voksne til at udforme de forskellige tiltag.
ANTIMOBBESTRATEGI


Fra d.01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser hvad skolen gør for at mobning forebygges og hvad skolen gør hvis mobning opstår.


På Munkebjerg friskole gælder følgende: Vores værdigrundlag tager afsæt i disse fire kerneværdier:

LYS, LÆRING, MAGI og NATUR

Lys – vi fokuserer på det positive og har en livsfilosofi som er lysende og positiv. Læring – vi tilegner os viden på mange forskellige måder med afsæt i fælles mål

Magi – vi er sammen i et fællesskab. Der opstår hverdagsmag, når vi møder hinanden i relationen og samtalerne med hinanden.

Natur – vi bruger og drager naturen ind som medspiller i vores udendørs klasserum.


På Munkebjerg friskole tror vi på, at vi i mødet med hinanden, herunder børn, forældre, bestyrelse og personale, kan skabe et fællesskab som tager udgangspunkt i: glæde, ansvar, samtale, forpligtelse og forståelse for hinanden. I forhold til vores kerneværdier, og det fundament vi bygger friskolen på, accepterer vi ikke mobning.


I denne forbindelse har vi en klar handleplan, hvis dette skulle finde sted. I tilfælde af mobning involveres de implicerede parter; børn, personale, forældre og skoleledelse. Der afholdes møder med de nødvendige parter for at kunne klarlægge omfanget og sikre at alle parter bliver hørt. For at imødekomme børnene og deres stemme er det vigtigt, at de får mulighed for mindre dialog-forum, hvis dette ønskes. Mødet skal munde ud i en konkret handleplan, som har det fælles mål at stoppe mobningen samt klarlægge og ansvarsfordele opgaverne. Alle involverede parter vil indgå i handleplanen, så vi fællesskab kan løse udfordringerne. Det er et fælles ansvar, at vi får iværksat en handleplan, som vi kan føre ud i en konkret proces. Det aftales ligeledes hvordan og hvornår der efterfølgende afholdes statusmøde samt evaluering.

Processen tager udgangspunkt i børnenes oplevelser og perspektiv – de voksne skal tage afsæt i barnets forståelse og perspektiv.


Bring your own device


På munkebjerg friskole er digital dannelse en del af undervisningen ligesom udvalgte lærermidler er digitale. Derfor ønsker vi at eleverne medbringer eget device fra 4. klasse. Hvis der er udfordringer med det, er I velkomne til at tage kontakt til skolelederen.