OpSKRIVNING til munkebjerg friskole

Når administrationsgebyret på de 500 kr er betalt, og du har modtaget en skriftlig bekræftelse, vil opskrivningen være gældende. Samtidig skriver du dig også op til vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det.


Senere i processen inviterer skolebestyrelsen til samtale med hver enkelt familie, hvor endelig indmeldelse kan foretages.


OBS: Det er muligt at opskrive sit barn allerede fra nyfødt. Det vil give skolen et fint estimat over elevtilgang de kommende årgange.