OpSKRIVNING til munkebjerg friskole

Når du har modtaget en skriftlig bekræftelse, vil opskrivningen på ventelisten være gældende. Samtidig skriver du dig også op til vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det.


Senere i processen inviterer friskolelederen til samtale med hver enkelt familie, og herefter forestages endelig indmeldelse - alt efter plads på ventelisten.


Det er muligt at opskrive sit barn allerede fra nyfødt. Det vil give skolen et fint estimat over elevtilgang de kommende årgange.


Ved spørgsmål omkring eller ønske om friplads, skal friskoleder kontaktes for en samtale.SKOLEPENGE FOR 2023-24Priserne er pr. måned. Juli måned er betalingsfri, og man betaler derfor kun for 11 måneder.

Alle skolepenge betales forud. Priserne reguleres som udgangspunkt med 2-3 % hvert år gældende fra 1. august.

Opsigelse eller udmeldelse af Friskolen.
Ved opsigelse/udmeldelse før den 15. i en måned betales for løbende måned. Ved opsigelse/udmeldelse efter den 15. i en måned betales for løbende måned samt efterfølgende måned.