VærdigrundlagMunkebjerg Friskole er en skole, som sætter stor værdi i børns legende læring og væren i verden. Vi bygger vores menneskesyn på den Grundtvig-Koldske tilgang til skolelivet, hvor ”først oplive, så oplyse" er en central del og vi tager afsæt i det nye børne- og læringssyn.


Vi indgår alle i det forpligtende fællesskab, der gør, at vi kan spejle os i hinanden og derved lære vores egne kerneværdier at kende, samt at være omsorgsfulde i relationen til hinanden. Vi bygger vores værdier og skoleliv ud fra fire grundlæggende værdier:


Lys, læring, magi og natur.

LYS avler lys - vores livssyn på Munkebjerg Friskole er positivt og vi tror på, at både børn og voksne hver dag gør deres bedste, for at indgå i det samlede fællesskab.

Vi tror på, at relationen er det vigtigste for, at vi kan lære i livet og i fagene.

Børn og voksne har de bedste intentioner for sig selv og hinanden - og derfor dyrker vi roen og samspillet på tværs af aldre og klasser.

Vi har emneuger, temadage, fællesarrangementer og lejrskole samt en lysende glæde i hverdagen.


Vi afholder trivselssamtaler med alle elever og er nysgerrige på, hvor børnene selv mærker ro, glæde og læring. - alt dette er en vigtig del af elevernes selvstændighed, egenomsorg og balance i præstationer.


Vi tror på, at meget fagligt kan komme til den, som har det godt. Vi ved, at den bedste forudsætning for at alle elever er støttet mest muligt i deres skoleliv er, at der mellem skole og hjem er et åbent og gensidigt samarbejde, hvor vi kan sparre, guide og være nysgerrige på elevens oplevelser og hverdag. Forældre og elever kan se sig selv som en vigtig medspiller i skolens dagligdag, arrangementer og projekter. Vi inviterer løbende til arrangementer, arbejdsdage og skole-hjem samtaler, så vi skaber en tryg rød tråd mellem skole og hjem. Vi vil meget gerne lytte og sparre i de idéer, I som forældre måtte have.

LÆRING - legende læring er fundamentet for uddannelsen, som alle friskolens børn har når de "flyver fra reden." Vi tror på, at den legende tilgang til læring vækker børns nysgerrighed og glæde, som gør dem interesserede og motiverede for læring.


Leg er for alle, men på vidt forskellig vis. Den legende læring er implementeret med afsæt i undervisningsdifferentiering og didaktik, som begge tager udgangspunkt i den enkelte elev og hvad denne er optaget af og nysgerrig på. Alle fag bygger på en læringstilgang, som tager afsæt i barnets forudsætninger og ressourcer.


For os er legende læring kreativitet, musik, dans, balance, bevægelse, drama, udeskole, boldspil – men også ro til fordybelse, fortællinger og ny viden i en klasse sammen. Vi er opmærksomme på, at en uddannelse er essentiel for mange og at vores kerneopgave i skolen er at hjælpe eleven til at opdage og være på jagt efter viden og at finde glæden i denne.


Vi sikrer os evaluering i alle fag og vi er en skole der har afgangseksamen for 9. klasse. I 7. og 8. klasse er en del af forberedelsen til 9. klasse og prøverne at skabe tryghed og tillid til prøveformen. Derfor tager vores legende læring der udgangspunkt i tryghed, forberedelse og viden om prøverne.


Vores fornemmeste opgave, i skolen, er at give eleverne den viden og de redskaber der kan skabe de muligheder, som eleven ønsker i livet. Vi sørger for, i samarbejde med eleverne og forældrene, at give et præcist billede af elevernes dannelse og uddannelse, som for os vægter lige meget i skolelivet på Munkebjerg Friskole.

MAGI - meget mere magi opstår, når vi er i relationen og er nysgerrige på hinanden, os selv og ligeværdige i livet. Vi værdsætter og støtter det autentiske i hvert enkelte menneske. Vi ser mangfoldigheden som en gave og en stærk ressource i fællesskabet.


Derfor har vi på Munkebjerg Friskole både tid til at lære nyt og være i balance i os selv. Hver morgen har vi ”sang og solhilsen” - vi strækker vores kroppe og tjekker op på, at hjerte og hoved er klar til en ny dag. Alle børn og alle voksne er en del af dette fællesskab, for at skabe den bedste forudsætning for dagen.


Hver middag efter mad og frikvarter har vi ”RO-tid.” ”Ro-tid” er indlagt som dagens break og restitution. ”Ro-tid” er mindfulness, som er en del af vores mentale sundhed. Alle elever deltager i mindfulness, som gør os klar til den sidste del af skoledagen.


En gang om ugen har vi fælles fortælletime, hvor vi udforsker nye eller gamle fortællinger, historier, traditioner, livssyn - alt mellem himmel og jord. Både elever og voksne er velkomne til at fortælle for os andre. Meget mere magi er for os, det der opstår i mødet og relationen med andre mennesker.

NATUREN - som det levende billede, vi er en del af. Vi er geografisk placeret et smukt sted mellem skov og vand, marker og søer og by og land. Naturen er for os en invitation til at møde læring, motorik og frisk luft i et fælles rum.


Naturen kan på mange måder være det levende og givende klasserum og netop derfor foregår dele af undervisningen udenfor. Udeskole-elementet er både givende for krop og sjæl, samtidig med at vores motoriske evner bliver forstærket i samspillet med naturen. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at røde kinder, luft og bevægelse sikrer bedre læringsforudsætninger.


Alle fag er i højere eller lavere grad en del af naturens klasserum. Måske du brænder for at prøve at skrive digte ud fra havets brusen, hvor sanserne er forstærket? Måske du drømmer om naturens kredsløb ved åen og fotosyntese helt tæt på? Måske du gerne vil se, hvordan man kan spille musik og lave melodier ud fra naturens elementer? Måske vil du gerne selv bygge huler og insekthoteller til glæde og gavn for naturens dyr?

LOGO

Vores logo er æblet, som vi alle kender og som rummer et væld af muligheder. Æblet har, ligesom mennesket, en kerne. Kernehuset, som er essentielt for hvem vi er som mennesker, hvordan vi lærer og hvad der interesserer os. Vi vil gerne passe på den kerne, som vi alle rummer og samtidig vil vi gerne støtte, skabe og vise alle de muligheder, som kernen kan optage.