Værdigrundlag og hverdagMunkebjerg Friskole sætter stor værdi i børns legende læring. Vi bygger vores læringssynsyn på den Grundtvig-Koldske tilgang til skolelivet, hvor ”først oplive, så oplyse" er en central del.


Vores skoleliv tager afsæt i fire grundlæggende værdier:


Lys, læring, magi og natur.

LYS avler lys - vores livssyn på Munkebjerg Friskole er positivt og vi tror på, at både børn og voksne hver dag gør deres bedste, for at indgå i det samlede fællesskab. Vi ved at børn som trives og føler sig set har de bedste forudsætninger for læring.

LÆRING - legende læring er fundamentet for uddannelsen, som alle friskolens børn har når de "flyver fra reden." Vi bestræber os på at vække børns nysgerrighed og glæde, som gør dem interesserede og motiverede for læring.


Elevernes dannelse og uddannelse, vægtes ligeligt i skolelivet på Munkebjerg Friskole.

MAGI - meget mere magi opstår, når vi er i relationen og er nysgerrige på hinanden, os selv og ligeværdige i livet. Vi værdsætter og støtter det autentiske i hvert enkelte menneske og ser mangfoldigheden som en gave og en stærk ressource i fællesskabet.


NATUREN - som det levende billede, vi er en del af. Vi er geografisk placeret et smukt sted mellem skov og vand, marker og søer og by og land. Naturen er for os en invitation til at møde læring, motorisk udfoldelse og frisk luft i et fælles rum.


Naturen kan på mange måder være det levende og givende klasserum og netop derfor foregår dele af undervisningen udenfor.


LOGO

Vores logo er æblet, som vi alle kender og som rummer et væld af muligheder. Æblet har, ligesom mennesket, en kerne. Kernehuset, som er essentielt for hvem vi er som mennesker, hvordan vi lærer og hvad der interesserer os. Vi vil gerne passe på den kerne, som vi alle rummer og samtidig vil vi gerne støtte, skabe og vise alle de muligheder, som kernen kan optage.Skoledagen
Kl. 08:00 Eleverne møder ind i klassen og sætter sig ned og læser i deres bog.

Kl. 08:15 Eleverne følges med deres lærer til morgensamling i FESTSALEN

Kl. 08:25 Eleverne følges med deres lærer tilbage til klassen og 1. lektion begynder.


Den gode skoledag starter med gode rutiner. Med en positiv opmærksom på læsning samt på hinanden, vil vi dagligt læse i klasserne samt synge dagen ind i fællesskabets ånd. Som altid er I forældre meget velkomne til at deltage.Udeskole – Naturen og udelivet inviterer os til et anderledes klasserum, som udover at forære os en anden måde at lære på også styrker vores motorik og bevægelse i hverdagen, fordi plads og luft påvirker os anderledes – og fordi at læringen optages bedre ved hjælp af bevægelse, balance, motorik og frisk luft.


Test og karakterer – På Munkebjerg Friskole gør vi ikke brug af nationale test. Karakterer hører til i de klasser, hvor man har en alder, hvor man kan forstå hvorfor og hvordan de kan indtænkes.

Vi giver karakterer i 8. og 9. klasse.

Vi anser de afsluttende prøver i 9. klasse, som rammen om den uddannelse man har taget i 10 år på friskolen.

Lektier


I indskolingen (0.-3. klasse) Ingen lektier - børn læser selv eller møder læsningen i hjemmet dagligt. Forskning understreger betydningen af den daglige læsevane.

Lektier for lektiers skyld giver ikke mening. At øve sig og blive bedre til noget giver derimod mening, og det er sådan de lektier, som lærerne evt. giver jeres skønne børn med hjem, skal sesRO-tid, solhilsen og morgensamling


Vi ønsker for alle vores elever, at de må opleve en bæredygtig skolegang, hvor fysisk og mental udfoldelse er vigtig for at optage læring.

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd, og derfor har vi fokus på at styrke begge dele. Vi ved, at roen kan hjælpe til at mærke efter i sig selv, efter egen kerne og behov. At have ro er essentielt i en verden, hvor der kan være travlt og hvor præstationspres kan skabe usikkerhed.


Dannelsen ligger på friskolen i, at hvert enkelt barn kan stå stærkt i sig selv, ytre sig, mærke efter egne meninger, behov og lyst. Kompetencer som er gode at have og kunne bringe i spil i fællesskabet.


RO-TID PÅ FRISKOLEN Ro-tid er et break, en restitution, en pause, at være i nuet for den enkelte, så man kan bearbejde dagens læring, viden og indtryk - lade det bundfælde sig. RO-tid kan have mange ansigter. FX yoga og afslapning i hallen, eller en gåtur i stilhed.


SOLHILSEN PÅ FRISKOLEN: En solhilsen på Munkebjerg friskole er en nytænkt version af den ældre solhilsen og er en ”cirkel” lavet med armene fra fødder til hovedet. Vi vækker kroppen på den måde, hver morgen til morgensamling efter fællessang.


MORGENSAMLING: Fællesskabet er i højsædet, når vi samles hver morgen. Fællessang er en vigtig del af friskoleånden. Sangene er bla. fra højskolesangbogen, fordi den beror på traditioner og klassiske sange fra den danske historie.


ELEVRÅD

På Munkebjerg friskole er det vigtigt, at eleverne er medskabende og har en stemme i det, som vi gør. Derfor har vi et elevråd som beror på læringen og viden om demokratiske processer, fællesskab og medborgerskab.


På Munkebjerg Friskole arbejder vi målrettet med elevinddragelse. Det betyder, at der er en lærer, som har ansvaret for elevrådet og hjælper dem med at opnå deres fulde potentiale.


Alle klasser er involveret i elevrådet. 2 elever (en pige og en dreng) fra henholdsvis 0. klasse, 1. klasse, 2.-3. klasse, 4.-5. klasse og 6.-7. klasse er valgt. 0. og 1. klasse sidder med den første halve time af hvert møde. Hver klasse har ligeledes valgt en suppleant. Der er valgt en formand og næstformand på det første elevrådsmåde.


Formanden og næstformanden deltager ca 15 minutter på hvert andet bestyrelsesmøde for friskolens bestyrelse. Dagsorden og emner på elevrådsmøderne er så vidt muligt forankret i elevernes synspunkter og interesser. Dagsordenen til elevrådsmøderne er udarbejdet på tværs af elevrådslærer, formand og næstformand.Arbejdsdage og rengøringArbejdsdage – sammen er vi stærkest! 🍎 På Munkebjerg Friskole har vi to årlige arbejdsdage. Vi har endnu ikke en pedel ansat, og derfor er vi afhængige af, at I som forældre kommer og laver pedellignende funktioner disse to dage.

Med arbejdsdagene hylder vi fællesskabet samtidigt med, at vi sammen arbejder for at skabe gode vilkår for jeres børns skolegang.


Familier rengører skolen i rengøringsgrupper og er ansvarlige for rengøringen ca 3 uger om året